06-15571584 info@revavita.nl

Fysiotherapie en verzekeringen

We zitten weer in de laatste weken van het jaar. De tijd van het jaar om te kijken of je verzekering nog bij je past. Voor veel mensen is de fysiotherapie nog altijd een belangrijk punt om de aanvullende verzekering op uit te zoeken.

Maar hoe zit het ook alweer met de basis en aanvullende verzekering?

De basisverzekering

Ik leg je de situatie uit voor mensen boven de 18 jaar. Voor kinderen gelden er andere regels. Ten aanzien van de zorgverzekering kennen we de basis verzekering en de aanvullende verzekering. Iedereen die in Nederland woont of werkt is verplicht een basisverzekering af te sluiten. De overheid bepaald wat er in het basispakket zit. Hier wordt onder andere de huisarts en ziekenhuisbezoeken van betaald. Op je basisverzekering geldt het eigen risico van 385 euro per jaar.  

De aanvullende verzekering 

De aanvullende verzekering ben je niet verplicht om af te sluiten. Je kunt zelf kiezen of je dit wilt of niet. Er zijn heel veel verschillende pakketten en mogelijkheden bij verschillende zorgverzekeraars om uit te kiezen.

Soms weet je van te voren welke kosten je het komende jaar kunt verwachten maar vaak weet je dit niet. Je zult dus een inschatting moeten maken wat je denkt nodig te hebben.
Hou ook in je achterhoofd wat je wel en niet kunt betalen. Welk risico wil je afdekken met een verzekering en wat betaal je liever zelf?

Hoe zit het met de fysiotherapeut en de basis en aanvullende verzekering?

Ook hier zal ik de situatie uitleggen voor mensen boven de 18 jaar. Voor kinderen gelden er andere regels. Het is best ingewikkeld als je er niet dagelijks mee te maken hebt. Wat je precies vergoed krijgt is afhankelijk van de klacht waarmee je naar de fysio komt.

Fysiotherapie en de basisverzekering 

Staat jou aandoening op de lijst met aandoeningen die door de overheid is opgenomen in het besluit chronische zorg bijlage 1 dan wordt de fysiotherapie vergoed  vanaf de 21e behandeling.

Sommige aandoeningen worden beperkt chronisch vergoed voor een half jaar of een jaar (bijvoorbeeld een schouderbreuk en nieuwe knie). Andere aandoeningen zijn onbeperkt chronisch (bijvoorbeeld een CVA).

Stel; je hebt een chronische indicatie die wordt vergoed vanaf de 21e behandeling, hoe zit dat dan met die eerste 20 behandelingen?

De eerste 20 behandelingen worden niet vergoed uit de basisverzekering. Wel kunnen de behandelingen vergoed worden uit je aanvullende verzekering. Sommige verzekeringen die hebben in hun polis voorwaarden opgenomen dat zij de eerste 20 behandelingen voor je betalen bij een chronische aandoening. (let op, onder chronische aandoening wordt verstaan de aandoeningen opgenomen op de lijst van de overheid, Dus als jij altijd rugklachten hebt en dit chronisch noemt kom je niet in aanmerking voor een chronische indicatie).

Is je aanvullende verzekering niet voldoende om de eerste 20 behandelingen te vergoeden dan moet je de overige behandelingen tot de 21e zelf betalen. Heb je helemaal geen aanvullende verzekering dan moet je alle 20 behandelingen zelf betalen.

Een chronische indicatie als voorbeeld

Ik laat het je zien in een voorbeeld. Zoals ik al genoemd heb zijn er vele verschillende pakketten in de aanvullende verzekering. De aantallen kunnen afwijken van jou pakket. 

Casus: Mevrouw met een schouderbreuk, dit is een zogenaamde beperkte chronische indicatie. De basisverzekering vergoed vanaf de 21e behandeling. In de tabel zie je hoe het met de eerste 20 behandelingen werkt. 

 

Aanvullende verzekering

Hoe werkt het?

Vergoed 27 behandelingen

In dit geval worden er van de 27 behandelingen uit de aanvullende verzekering 20 gebruikt voor de revalidatie van de schouderbreuk. Er blijven dus in het aanvullende pakket nog 7 behandelingen “over”. Deze persoon hoeft niet extra te betalen voor de eerste 20 behandelingen

 

Vergoed 9 behandelingen

In dit geval worden de 9 behandelingen uit de aanvullende verzekering gebruikt. Van de eerste 20 behandelingen zijn er dan 9 betaald, blijft er een gat open van 11 behandelingen. Die dient deze persoon zelf te betalen voordat de basis verzekering vanaf de 21e behandeling de behandelingen verder vergoed.

 

Niet aanwezig

In dit geval moet de persoon de eerste 20 behandelingen zelf betalen. Vanaf de 21e behandeling start de vergoeding vanuit de basis verzekering

Eigen risico en uitzonderingen 

Let op! Als de fysiotherapie vanaf de 21e behandeling uit de basisverzekering wordt vergoed dan wordt ook het eigen risico aangesproken. En er zijn door de overheid een paar uitzonderingen gemaakt. Zo wordt onder andere de behandeling van een artrose heup of knie voor 12x direct uit de basisverzekering vergoed, ook hierbij wordt je eigen risico aangesproken. 

Je behandelend fysiotherapeut kan je vertellen of je aandoening uit de basisverzekering wordt vergoed of niet. 

Fysiotherapie en de aanvullende verzekering 

De meeste klachten die ik in de dagelijkse praktijk zie worden echter niet uit de basisverzekering vergoed maar uit de aanvullende. Bijvoorbeeld pijn in de nek, spit in de rug, overbelaste elleboog en een verstuikte enkel worden allemaal uit de aanvullende verzekering vergoed. Hoeveel behandelingen je vergoed krijgt is afhankelijk van het pakket wat je afgesloten hebt.

Een vaak voorkomend misverstand is dat de behandeling moet stoppen als de vergoeding op is. Dat hoeft niet, als de klacht nog niet helemaal over is mag je gerust verder met de behandeling. Alleen de verzekeraar helpt niet meer mee in het betalen van de behandelingen, dit moet je dan zelf doen. 

Heb je geen aanvullende verzekering afgesloten? Dan draai je zelf voor de gemaakte kosten op.

Om het nog ingewikkelder te maken…. Niet-gecontracteerde fysiotherapie

De meeste fysiotherapeuten kiezen ervoor om contracten af te sluiten met de verzekeraars, de zogenaamde gecontracteerde fysiotherapie. Ik heb er bij Revavita voor gekozen dit niet te doen en ben hierdoor een niet-gecontracteerde fysiotherapeut.

Verzekeraars hanteren daarvoor verschillende regels. De een vergoed 50% en de andere 70% van de behandeling. Een enkele verzekeraar vergoed niets als je bij een niet-gecontracteerde fysiotherapeut bent geweest.

Heb jij geen chronische aandoening en heb je geen aanvullende verzekering? Dan maakt het voor jou niet uit of je naar een gecontracteerde of niet-gecontracteerde fysiotherapeut gaat.

En? Snap je het allemaal nog? Heb jij je alweer ingelezen in de polissen voor komend jaar?