06-15571584 info@revavita.nl

Wist jij dat er vele verschillende soorten en oorzaken van hoofdpijn zijn?

Binnen de fysiotherapie kennen we een indeling in drie groepen. Namelijk de;

  • primaire hoofdpijn,
  • secundaire hoofdpijn,
  • craniale neuralgieën of faciale pijn

Primaire Hoofdpijn

Onder de primaire hoofdpijn vallen onder andere mirgraine, tension type headache (spierspanningshoofdpijn) en clusterhoofdpijn. Van deze groep is de spierspanningshoofdpijn het meest voorkomend. Morgen zal ik over deze hoofdpijn meer uitleg geven.

Secundaire hoofdpijn

Secundaire hoofdpijn kan door diverse dingen veroorzaak worden. Bijvoorbeeld door

  • nek of hoofdtrauma
  • Vaatletsel
  • geneesmiddelen
  • infecties
  • aandoeningen in hoofd en nek (cervicogene hoofdpijn)

Uit de categorie secundaire hoofdpijn zie ik in de fysiotherapie praktijk met name cervicogene hoofdpijn. Ook deze categorie zal ik later deze maand uitleggen in een blog.

Craniale neuralgieën

Craniale neuralgieën kunnen een centrale oorzaak hebben of zijn aspecifiek (zonder aanwijsbare oorzaak). Het meest bekende voorbeeld van een craniale neuralgie is aangezichtspijn. 

Je ziet al… Hoofdpijn is een ingewikkelde materie. Tijdens het intake gesprek bij de fysiotherapeut vragen we daarom veel verschillende vragen om te ontdekken waar je hoofdpijn vandaan kan komen. Sommige hoofdpijnen kunnen wij helaas niet behandelen. Gelukkig heeft de grootste groep mensen spierspanningshoofdpijn die wel goed te behandelen is door de fysio.

Heb jij regelmatig last van hoofdpijn? Zo ja weet jij waardoor dit komt?